Results

    Pune Attackers   3½-2½   Jalgaon Battlers  
1 WGM Padmini Rout 2347 1 : 0 Kathmale Sameer 2275
2 IM Akshayraj Kore 2512 ½ : ½ IM Narayanan Srinath 2440
3 GM Lalith Babu M.R. 2565 1 : 0 WGM Meenakshi Subbaraman 2237
4 WGM Swathi Ghate 2260 ½ : ½ Sunilduth Lyna Narayanan 2372
5 Bartakke Amardeep S. 2194 ½ : ½ IM Karavade Eesha 2389
6 IM Himanshu Sharma 2398 0 : 1 GM Vidit Santosh Gujrathi 2549